ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                  наказом директора Кременчуцького ЗДО № 35

30.08.2023 № 58 о/д

План заходів,

спрямованих на запобігання та протидію булінгу ( цькуванню )

у Кременчуцькому ЗДО № 35

на 2023 – 2024 навчальний рік


з/п
Заходи Термін виконання Відповідальний
Нормативно – правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу (цькування)
1 Наказ про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) у 2023-2024 н.р. Серпень 2023 року Кишлян О.П., директор
2 Підготовка наказу «Про створення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти» Вересень Кишлян О.П., директор
3 Наради з питань профілактики булінгу (цькування): з педагогічнимипрацівниками;з технічним  персоналом. Серпень 2023 року Кишлян О.П., директор
4 Обговорення з дітьми правил поведінки при спілкуванні з однолітками ( в режимі онлайн) Вересень Вихователі
5 Поновлення інформації про профілактику булінгу (цькування) на сайті закладу дошкільної освіти  До 05.09.2023 Афанасьєва О.Г., вихователь- методист
6 Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування) Листопад Кишлян О.П., директор
7 Участь в акції «16 днів проти насильства» 25 листопада – 10 грудня, щорічно Афанасьєва О.Г., вихователь – методист
8 Участь у міському моніторингу «Безпека освітнього середовища» Протягом навчального року Афанасьєва О.Г., вихователь- методист
9 Виступи на батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) в дитячому колективі вересень, лютий , квітень Адміністрація, Вихователі
Робота з працівниками ЗДО
10 Проведення навчальних занять для педагогів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування на них жовтень Афанасьєва О.Г., вихователь-методист Ібатуліна Л.А., практичний психолог
11 Тренінг для виховаелів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі дошкільної освіти січень Афанасьєва О.Г., вихователь-методист Ібатуліна Л.А., практичний психолог
12 Співбесіда з вихователями за результатами діагностики дитячого колективу За результатами діагностики Афанасьєва О.Г., вихователь-методист Ібатуліна Л.А., практичний психолог
13 Консультування вихователів у разі виникнення проблемних ситуацій Протягом навчального року Афанасьєва О.Г., вихователь-методист Ібатуліна Л.А., практичний психолог
14 Нарада при директорові «Безпечна поведінка в мережі Інтернет: булінг та кібербулінг» Лютий Афанасьєва О.Г., вихователь- методист
15 Участь у семінарі практичних психологів ЗДО «Булінг у ЗДО – міф чи реальність?» 2023 рік (за планом КЦПРПП) Ібатуліна Л.А., практичний психолог
16 Залучення педагогічних працівників до участі у вебінарах та онлайн-курсах підвищення кваліфікації з проблем профілактики та подолання насильства в освітньому процесі, булінгу і кібербулінгу Протягом навчального року Афанасьєва О.Г., вихователь- методист
17 Участь у фестивалі майстер-класів практичних психологів з профілактики насильницьких форм поведінки в закладах освіти 2023 рік (за планом КЦПРПП) Ібатуліна Л.А., практичний психолог
Робота з вихованцями ЗДО
18 Проведення занять – тренінгів для вихованців з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів Протягом навчального року Адміністрація, вихователі, запрошені спеціалісти
19 Проведення ранкових зустрічей («Ранкових коло») з метою формування навичок дружних стосунків у дитячому колективі ( при умові роботи закладу в офлайн –режимі) Протягом навчального  року Вихователі
20 Імітаційна гра для дошкільників «Якщо тебе ображають» Листопад Вихователі
21 Тиждень толерантності Листопад Афанасьєва О.Г., вихователь – методист
22 Імітаційна гра для старших дошкільників «Насильство – це…» Грудень Вихователі
23 Інформаційна акція «16 днів проти насильства» Листопад – грудень Афанасьєва О.Г., вихователь- методист
24 Флешмоб «Зупинимо булінг разом!» Грудень Афанасьєва О.Г., вихователь- методист
25 Заняття з елементами тренінгу «Спілкування з однолітками: як протистояти тиску однолітків» Січень        Вихователі
26 Виставка дитячих малюнків «Ми різні, але рівні» Квітень Вихователі старших груп
Робота з батьками
27 Тематичні батьківські збори «Протидія булінгу (цькуванню) в дитячому колективі» Протягом навчального року/за потреби Адміністрація
28 Підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Вересень Афанасьєва О.Г., вихователь- методист
29 Тематичні батьківські збори  «Безпечна поведінка в мережі Інтернет: булінг та кібербулінг» Афанасьєва О.Г., вихователь- методист
30 Консультації для батьків «Булінг: міфи та реальність», «Не допускай насилля над ближнім», «Допоможи другу» тощо Жовтень Січень Квітень Вихователі
31 Проведення консультацій з питань взаємин батьків з дітьми Протягом навчального року року/за потреби Ібатуліна Л.А.. практичний психолог
32 Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей За потреби Адміністрація закладу, практичний психолог
33 Самооцінка закладу дошкільної освіти за показниками  безпеки, комфортності 2 рази на рік Адміністрація школи, колектив закладу
34 Анонімне анкетування батьків про безпеку в закладі освіти Грудень Адміністрація, вихователі
35 Діагностика стосунків у закладі дошкільної освіти. Анкетування працівників ЗДО Лютий Афанасьєва О.Г., Ібатуліна Л.А.
36 Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі дошкільної освіти За потреби Афанасьєва О.Г., вихователь- методист
37 Звітування директора ЗДО перед громадськістю щодо виконання в закладі дошкільної освіти плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) Травень Афанасьєва О.Г., вихователь – методист

ПОРЯДОК

подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу(цькування)

Відповідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» № 2657-VIII від 18 грудня 2018 року (набрання чинності 19.01.2019) Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування), а саме:

 1. заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники, працівники закладу дошкільної освіти (ЗДО) та інші особи;
 2. розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – Заява);
 3. здобувачі освіти, працівники ЗДО, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомити керівника закладу;
 4. заяви, що надійшли на електронну пошту ЗДО, отримує відповідальна особа, яка терміново повідомляє керівника закладу;
 5. прийом та реєстрацію поданих заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – керівник закладу або особа, що її замінює;
 6. датою подання заяв є дата їх прийняття;
 7. розгляд заяв здійснює керівник закладу з дотриманням конфіденційності.

ПОРЯДОК

реагування на доведені випадки булінгу (цькування)

Відповідно до листа МОН від 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування) від 18.12.2018 №2657-VIII») Порядок визначає реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування), а саме:

 1. у день подання заяви керівником закладу видається наказ по закладу дошкільної освіти (ЗДО) про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб;
 2. наказом по ЗДО створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) за участі педагогічних працівників, практичного психолога закладу дошкільної освіти, батьків потерпілого та булера, керівника закладу, інших зацікавлених осіб;
 3. комісія з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування), відповідно до наказу по ЗДО, проводить розслідування, з’ясовує всі обставини та за результатами розслідування приймає відповідне рішення та рекомендації (за підсумками роботи комісії складається протокол);
 4. для прийняття рішення та вжиття відповідних заходів реагування результати проведеного розслідування узагальнюються наказом по ЗДО;
 5. якщо випадок цькування був одноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу;
 6. результат розслідування та рішення комісії доводиться керівником закладу до відома постраждалого;
 7. у випадку, якщо постраждалий не згодний з рішенням комісії, керівник закладу повідомляє про право звернутися із заявою до органів Національної поліції України; якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей;
 8. не залежно від рішення комісії, керівник закладу забезпечує виконання заходів для надання психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від нього.

Відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Цькування неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 та 1700 гривень відповідно) або громадськими роботами від 20 до 40 годин (до 1 міс з відрахуванням до 20% заробітку).

Якщо булінг вчинила група осіб або його скоєно повторно протягом року після накладення штрафу, розмір стягнення становитиме 100-200 неоподатковуваних мінімумів (1700-3400 грн) або громадські роботи 40-60 годин.

Якщо булінг вчинила малолітня (до 14 років) або неповнолітня (від 14 до 16 років) особа, то за неї платитимуть штраф і виконуватимуть громадські роботи батьки, або особи, які їх замінюють.

ВІдповідальна особа за здійснення заходів із запобігання та протидії булінгу у Кременчуцькому ЗДО № 35 – Афанасьєва Оксана Георгіївна, вихователь- методист

тел. 0679140519