Звіт директора ЗДО

Звіт керівника Кременчуцького ЗДО № 35 Кишлян О.П. перед працівниками, батьками та громадськістю про роботу протягом 2023-2024 навчального року

Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 35  з 01.01.2015 підпорядкований Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.  Знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна, 38. Працює за 10,5 – годинним режимом, має одну чергову групу з 12-тигодинним режимом праці.

            Діяльність  колективу освітнього закладу  спрямована на створення  сприятливих умов для повноцінної життєдіяльності дошкільника,  формування у вихованців життєвих  компетенцій, розкриття особистісного потенціалу кожної дитини в умовах її соціального розвитку, прищеплення  звичок здорового способу життя. Колективом закладу дошкільної освіти створені оптимальні умови для збереження та зміцнення фізичного здоров’я  вихованців, їх гармонійного  розвитку, успішного виховання та навчання. Велика увага приділяється утриманню позитивного психологічного клімату в кожній групі закладу дошкільної освіти. Педагогічний колектив значну увагу приділяє  естетичному вихованню, створює комфорт та затишок для малят; підтримує гарний настрій дітей упродовж усього дня. Згідно із сучасними педагогічними вимогами та з метою забезпечення гармонійного та  різнобічного розвитку особистості  у кожній групі ЗДО створені розвивальні середовища: природне, ігрове, інтелектуальне, предметне, соціальне.

       Кременчуцький заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) № 35 має типове приміщення, розраховане на 240 місць. У своєму складі ЗДО  нараховує 10 вікових груп. У 2023-2024  навчальному році групи розподіляються таким чином:

1 група для дітей  раннього віку  (2-3 роки)

9  груп  дошкільного віку:

4 групи для дітей молодшого віку (3-4 роки);

3 групи для дітей середнього віку (4-5 роки);

2 групи для старшого дошкільного віку(5-6 років).

За штатним розписом у Кременчуцькому ЗДО№ 35  всього  42 працівника, із них:  18  педагогічних працівників та 24 особи обслуговуючого персоналу.

Склад педагогічного колективу:    

Директор  – 1, освіта вища, стаж педагогічної роботи 32  роки;

Вихователь-методист   – 1, освіта вища, стаж педагогічної роботи  35 років; 

Музичний керівник – 2,  освіта вища, стаж  педагогічної  роботи  20 років;

                              освіта неповна вища, стаж педагогічної роботи  13  років;

Практичний психолог – 1, освіта вища,  стаж педагогічної роботи  23  роки.

Інструктор з фізвиховання  – 1, освіта вища, стаж педагогічної роботи  36 років

Вихователі – 12 осіб

Таблиця 1

Діаграма 1.  Освітній рівень педагогів Кременчуцького ЗДО № 35

Таблиця 2

Діаграма 2.  Педагогічний стаж працівників Кременчуцького ЗДО № 35

Атестація педагогічних працівників у 2023-2024 навчальному році проводилася відповідно  до Закону України «Про освіту» (ст. 50), Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1109, Положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 09.09.2022 № 805 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.2022 за №1649/38985, згідно перспективного плану атестації та курсової перепідготовки на 5 років у зазначені терміни.

Документація з організації і проведення атестації велася і оформлялася згідно визначених  термінів. Усього у 2023-2024 навчальному році атестувалося три педагогічних працівника.

Атестація здійснювалась на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності шляхом відвідування занять, режимних моментів, аналізу здійснення освітнього процесу  у звичному та дистанційному (на час карантину та воєнного часу) режимах з урахуванням думки колег, батьків. В основу визначення результативності роботи педагогів покладено: виконання посадових обов’язків, володіння інноваційними освітніми методиками й технологіями, ІКТ, активне їх використання; рівень знань, умінь і навичок.

Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 09.09.2022 № 805, на підставі рішення атестаційної комісії  І рівня Кременчуцького закладу дошкільної освіти ( ясла – садок) № 35 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  Полтавської області (протокол № 03 від 28.03.2024), двом педагогам присвоєно кваліфікаційну категорію         «спеціаліст другої категорії» та одному – « спеціаліст вищої категорії».

                                                                                                                                         Таблиця 3

Діаграма 3. Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників  Кременчуцького ЗДО № 35

    Враховуючи особливі обставини та умови праці у зв’язку із воєнним станом в Україні, Кременчуцький ЗДО № 35 не повністю забезпечений педагогічними кадрами згідно зі штатним розписом та потребує додаткового укомплектування.

Діяльність колективу Кременчуцького ЗДО № 35 спрямована на забезпечення реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти, завдань оновленого Базового компоненту дошкільної освіти, Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», Парціальної програми художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (Р.Борщ,Д.Самойлик), Колективного договору, власного Статуту, Стратегії розвитку Кременчуцького ЗДО № 35.

Згідно з основними положеннями Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», Законів України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту»  формувався зміст роботи освітнього   закладу.

 На 2023-2024 навчальний рік педагогічний колектив визначав такі основні завдання:

 • Формувати соціально-громадянську компетентність дошкільників шляхом розвитку національної ідентичності та виховання ціннісного ставлення до української мови, традицій, звичаїв, культури свого народу.           
 • Продовжувати роботу  з естетичного виховання дошкільників шляхом формування у дітей знань про культурну спадщину України та активної участі у художньо-творчій діяльності.
 • Формувати комунікативну компетентність дошкільників через використання інноваційних технологій.
 • Впроваджувати педагогіку партнерства  з батьками вихованців щодо підвищення рівня культури учасників освітнього процесу та формування знань і навичок здорового способу життя.

Упродовж  навчального року педагогічним колективом проводилась планомірна робота з реалізації основних завдань річного плану в умовах воєнного стану в Україні. Адміністрацією Кременчуцького ЗДО № 35 було обрано дистанційну форму організації освітнього процесу  з 01.09.2023 на час воєнного стану.

Педагогічний колектив закладу добре усвідомлював, що  ефективність проведення освітнього процесу в умовах війни буде залежати перш за все від  налагодження комунікації між педагогами, дітьми та їх батьками. Отже, необхідність впровадження педагогіки партнерства серед учасників освітнього процесу, формування атмосфери довіри стало першочерговим завданням.

Налагодження взаємозв’язку з батьками вихованців ЗДО відбувалося шляхом індивідуальних телефонних зв’язків, написання листів – звернень через вайбер – групи. Метою було здійснити моніторинг та з’ясувати окремі питання: перебування сімей на території країни чи за кордоном, стан здоров’я батьків та дітей, можливість брати участь у дистанційному навчанні, налаштування батьків на співпрацю у вирішенні освітніх  та виховних завдань тощо.

Вихователі  закладу протягом навчального року здійснювали блочно – тематичне планування освітньо – виховної роботи з графічно – текстовою формою відображення, добирали матеріали онлайн – занять, виховних заходів і знайомили з ними батьків та дітей через сервіси онлайн – спілкування: вайбер – групи, групу в «фейсбуці», особисті сторінки в соцмережах тощо.

Науково-методичне зростання майстерності педагогічних працівників  забезпечили такі форми методичної роботи:

 • педагогічні ради, які відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики, інноваційним підходом до їх проведення. Цікаво й змістовно були проведені засідання педагогічної ради :
 • «Національно – патріотичне виховання як засіб становлення сучасного українця, адаптованого до нових умов життя» (23.11.2023);
 •  «Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дошкільників»( 22.02.2024);
 • «Виховання здорової дитини в сучасних умовах закладу дошкільної освіти» (25.04.2024).
 • Семінари – практикуми для вихователів:
 • Брейн-ринг «Підвищення національної культури і свідомості педагогів» (19.10.2023);
 • « Чарівний світ Петриківського розпису» (09.11.2023);
 • «Використання інтерактивних технологій мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку» (01.02.2024);
 • «Стрес. Шляхи його подолання» (16.04.2023).
 • Педагогічні години:
 • « Емоційний комфорт дошкільника , як показник його психічного здоров’я. Опрацювання нормативного документа: листа МОН України від 29.03.2022 № 1/3737-22» «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» (12.10.2023);
 • «Про безпеку в освітньому середовищі» (21.12.2023);
 • « Про підготовку до проведення Тижня безпеки дитини в ЗДО» (19.04.2024).
 • Консультації для вихователів:
 • « Планування освітнього процесу в умовах воєнного стану» (04.09.2023);
 • «Батьківські збори: коротко про головне» (02.11.2023);
 •  «Сучасні технології навчання на заняттях художньої літератури»(03.01.2024);
 • «Методи кінетотерапії в ЗДО»( 02.04.2024);
 • «Підготовка до проведення Тижня безпеки дорожнього руху в закладі дошкільної освіти» (07.05.2024).
 • Практичні заняття:
 • Тренінгове заняття « Ментальне здоров’я. Програма: ти як?» (16.09.2023);
 • Практичне  заняття з елементами тренінгу «Виховання толерантності починається з педагога» (12.12.2023);
 • Тренінгове заняття «Психосоціальна підтримка та гра» (04.01.2024);
 • Ділова гра «Мистецтво взаємодії з дітьми» (15.03.2024).
 • Просвіта для педагогів:
 • «Емпатія – один з важливіших етапів розвитку особистості» (05.10.2023);
 • «Що є основою психологічного комфорту?» (11.01.2024);
 • «Старший дошкільник: який він? Соціальний аспект підготовки до школи» (15.02.2024);
 • « Вправи на розвиток пам’яті та уваги»(12.03.2024).
 • Школа молодого вихователя, де розглядалися такі питання:
 • «Планування як процес управління якістю освітньої роботи в групі дітей раннього віку» (05.09.2023);
 • «Організація дослідницької діяльності»( 05.10.2023);
 •  «Особливості рухливої гри дошкільників різного віку» (19.12.2023);
 • «Особливості організації дітей раннього віку на заняттях з розвитку мовлення»(06.02.2024);
 • « Планування дослідницької діяльності та праці в природі»(16.05.2024).
 •  Школа психологічного мінімуму:
 • «Природа як головний чинник розвитку чуттєво-емоційної сфери дошкільника»» (12.12.2023);
 •  «Дефіцит батьківської любові»(06.02.2024);
 • « Психологічна готовність дитини до вступу до школи»(12.03.2024);
 • Засідання творчої групи вихователів.
 • «Створення проєкту з естетичного виховання дітей дошкільного віку» Творча  дитина – щаслива родина!» (12.09.2023);
 • «Створення коректурних таблиць для роботи з дітьми дошкільного віку з патріотичного виховання» (05.12.2023);
 • Засідання педагогічних спільнот (вихователів – методистів)  врежимі онлайн -конференції  та офлайн при КЦПРПП.

            Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що усі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи, а також розкриттю   творчого потенціалу та креативних здібностей кожного вихователя.

             У  закладі дошкільної освіти сформована  система  самоосвіти педагогічних працівників. Педагогічна освіта здійснюється різнобічно, включаючи проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у тренінгах особистісного зростання, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури, публікацій періодичних видань. Педагогічні працівники беруть участь у різних методичних заходах міста ( онлайн – конференціях, семінарах, вебінарах, педагогічних виставках тощо).

У  2024 році,  згідно перспективного плану курсової перепідготовки педагогічних кадрів,  підвищили  свій   професійний рівень на курсахпри Обласному коледжі                  «Кременчуцька гуманітарно – технологічна академія імені А.С.Макаренка» два вихователя; при Полтавській академії неперервної освіти імені М.В. Остроградського  – два музичних працівника.

          У 2023-2024 навчальному році у своїй роботі педагоги значну увагу приділяли національно-патріотичному вихованню.  Саме проблема патріотичного виховання дошкільників є однією з найголовніших у пріоритетних напрямках роботи закладу дошкільної освіти. Педагогічні працівники добре усвідомлюють, що сьогодні, в умовах повномасштабної війни, особливої ваги набувають такі загальнолюдські цінності, як гуманізм, патріотизм, громадянськість, честь, справедливість. Активна позиція має формуватись ще з дошкільних років.  Для успішного здійснення ціннісного ставлення дітей до культури українського народу, його історичного минулого, сучасного, звичаїв, традицій вихователі проводили різні форми роботи згідно з тематичними тижнями:            «Україна – рідний край»,  « Моє місто – Кременчук», « Козацькому роду нема переводу», « Ми – українці», « Обереги нашого дому», «Великдень. Українські страви». Провідне місце займали такі форми роботи: онлайн – заняття, виставки дитячих робіт, віртуальні екскурсії, фото – виставки в соцмережах, руханки на національну тематику, народні українські рухливі ігри тощо.

Виховування патріотичних почуттів здійснювалося через ознайомлення дітей  з явищами суспільного життя, народознавство, засоби мистецтва, національні, державні свята, практичну діяльність дітей (спільну з дорослими участь у громадських справах).

Протягом навчального року учасники освітнього процесу залучалися до святкування 210 річниці з Дня народження Т.Г.Шевченка, Дня гідності, Дня Соборності України, Дня вишиванки.

Працівники та вихованці 16.05.2024 підтримали флешмоб «Моя вишиванка – оберіг моєї стійкості».

Не менш важливою була робота з вивчення української мови. У системі  з вихованцями проводилися онлайн – заняття з мовленнєвого розвитку, художньої літератури. З метою розширення словника дітей, заохочення їх до вживання української мови вдома, вихователі пропонували до перегляду дошкільнятам мультики, пісеньки, казки, віршики, потішки, руханки тільки державною мовою.

            Державна мова – наше коріння, гідність і майбутнє, тому питання вивчення української мови залишається актуальним і нам наступний навчальний рік.

Щороку педагоги освітнього закладу приділяють велику увагу питанню формування у дітей  основ здорового способу життя, навичок свідомого ставлення до свого здоров’я, практичного  використання отриманих знань у житті.  Постійно педагогічний колектив працював над впровадженням  здоров’язберігаючих технологій в освітній процес. Провідне місце  займали організовані форми фізичного виховання та самостійної рухової діяльності дошкільників під час прогулянок та інших режимних моментів. Протягом 2023-2024 навчального року фізичне виховання дітей лягло на плечі самих батьків. Тому робота педагогічного колективу полягала у проведенні консультативної допомоги з питань організації прогулянок на свіжому повітрі, виконання різних видів гімнастик, спортивних вправ, музично-ритмічних руханок, розваг спортивного характеру, рухливих ігор, дихальних вправ та проведення загартовуючих заходів. 

Отже, дбаючи про виконання завдань Стратегії розвитку Кременчуцького ЗДО       № 35 на 2023-2027 роки, одним із головних завдань  залишається  збереження та зміцнення здоров’я дошкільників. Колективу необхідно подбати про оновлення спортивного інвентарю в гімнастичній залі, а  вихователям усіх груп  –  поповнити та оновити наявний асортимент мініосередків у групових кімнатах,  що допоможе реалізовувати рухову активність малят протягом дня. Потребує оновлення  також ігрове обладнання майданчиків.

Педагогічний колектив протягом навчального року продовжив роботу  з естетичного виховання дошкільників шляхом формування у дітей знань про культурну спадщину України та активної участі у художньо-творчій діяльності.

Проблема естетичного виховання зростаючої особистості є надзвичайно актуальною. За сучасних умов модернізації української системи освіти пріоритетним завданням освітньої політики є організація цілісного науково обґрунтованого виховного процесу, орієнтованого на загальнолюдські цінності – формування творчої, діяльної, інтелектуально розвинутої й духовно багатої особистості. Нині проблема естетичного виховання особистості набуває особливого значення, оскільки загострюються суспільні суперечності, втрачаються загальнолюдські цінності, життєві ідеали дітей та юнацтва. Тільки естетично й морально багате покоління зможе розбудувати Україну як сильну державу та змінити стереотипи поведінки в сучасному суспільстві.

Протягом навчального року естетичне виховання здійснювалося через організоване онлайн – навчання: занять з художньо – продуктивної діяльності, ознайомлення з оточуючим, художньою літературою, музичні заняття.   Метою цієї роботи були розвиток естетичної культури і творчих здібностей у дітей, збагачення  їх духовних цінностей.

Творча група вихователів закладу освіти працювала над створенням проєкту            «Творча дитина – щаслива родина!».У новому навчальному році, при умові роботи в режимі офлайн, педагогічний колектив активно працюватиме над його реалізацією.

У 2023 – 2024 навчальному році тривала робота над реалізацією завдань Стратегії розвитку закладу дошкільної освіти на 2023 – 2027 роки. Колектив визначив основні завдання, серед яких є і завдання з формування у дітей естетичного ставлення до навколишнього світу, високого рівня морально – духовного розвитку; художніх умінь  у сфері різних мистецтв:  літературі, музиці, образотворчому мистецтві. Батьки, вихователі мають подбати про забезпечення всебічного розвитку особистості дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, виховання особистості з усталеними естетичними смаками, розвиненим почуттям прекрасного.

Упродовж 2022-2023 навчального року в Кременчуцькому ЗДО № 35 працювала психологічна служба. З початку повномасштабної війни кардинально змінилося життя кожного українця. Життя у відчутті постійної небезпеки і загрози отримання фізичних травм, хвилювання та тривог за своїх рідних і знайомих, отримання негативної інформації із медіапростору – все це неабияк має постійний вплив на психічний людини. Тож робота психологічної служби була спрямована на надання консультаційної допомоги з питань практичної психології та соціальної педагогіки всім учасникам освітнього процесу та вирішення таких завдань:

 1. Збереження і зміцнення психічного здоров’я, підвищення стійкості до переживання наслідків стресу,   опрацювання неефективних реакцій на стрес, розвиток механізмів стресостійкості, опанування технік стабілізації емоційного стану.
 2. Проведення психологічної просвітницької діяльності, надання інформації всім учасникам освітнього процесу про збереження їх психологічного благополуччя і психічного здоров’я; психологічної компетентності, зокрема, формування навичок спілкування з однолітками і дорослими; уміння розв’язувати чи уникати конфліктних ситуацій; долати шкідливі звички; протидіяти насильству тощо.
 3. Психологічне забезпечення професійної діяльності вихователя, розвиток психологічної компетентності та професійної рефлексії педагогів, профілактика емоційного вигорання педагогічних працівників.
 4. Сприяння розвитку психологічної культури батьків.

В умовах воєнного стану психологічна служба протягом навчального року працювала в офлайн та онлайн режимах, зосереджуючи свої зусилля на вирішенні психологічних проблем, намагаючись знайти спільну мову з усіма, хто цього потребує.

Робота практичного психолога була організована згідно плану роботи на 2023-2024 навчальний рік та проводилась за напрямками: просвіта, консультування, профілактика, корекція, діагностика.

Психологічна допомога та емоційна підтримка учасників освітнього процесу, спрямована на   збереження і зміцнення психічного здоров’я в умовах військового стану, передбачала опанування техніками  стабілізації емоційного стану (як то технік заземлення, дихання, самомотивації тощо) та розвиток  стресостійкості особистості.

Консультаційна робота проводилась у формі групових та індивідуальних

консультацій для батьків та вихователів.

 Були проведені консультації:

 • «Проблеми батьків, які впливають на дитячу агресію»;
 • «Природа як головний чинник розвитку чуттєво-емоційної сфери дошкільника»;
 • «Фрази, яких варто уникати при розмові з дітьми»;
 • «Дитячі страхи. Як поводитися з дитиною яка боїться»;
 •  «Як боротися з дитячою агресією»;
 •  «Як запобігти дитячому булінгу»,;
 • «Формування адекватної самооцінки – перший крок до становлення гармонійної особистості».

Проблематика звернень індивідуального та групового консультування  на теперішньому етапі стосується:  тривожності за себе і за рідних, страхів, емоційних труднощів, виснаження, депресивних станів, спустошення, конфліктів рідних через політику, втрати у дітей розуміння цінності навчання та пошуку мотивації під час дистанційного навчання та  в умовах війни.

Важливим напрямком роботи служби була профілактична та просвітницька діяльність.  В онлайн режимі та у групових чатах садочка батькам пропонувалася  інформація про безпеку життя: правила безпеки в інтернеті, поведінку під час війни, як впоратись з панікою та тривогою, куди звернутись  за психологічною допомогою, надавались поради щодо  профілактики здорового способу життя, інше.

А також  просвітницька робота  проводилась з батьками та педагогами з наступних тем:

 • «Психосоціальна підтримка та гра»;
 •  «Виховання толерантності починається з педагога»;
 • «Емпатія – один з важливіших етапів розвитку особистості дитини»;
 •  «Планета толерантності»;
 •  «Роль родини у патріотичному вихованні дошкільника»;
 •  «Самостійність – показник розвитку дитини»;
 •  «Вправи на розвиток пам’яті і уваги»;
 • « Стилі спілкування – запорука психологічного здоров’я дитини»;
 • «Перше знайомство зі школою»»;
 • «Поради для батьків майбутніх першокласників»;
 •  «Майбутній першокласник»;
 • «Психологічна готовність дитини до вступу до школи».

В атестаційний період підтримували  педагогів та навчали відновлювати  сили та

шукати  нові ресурси для життєдіяльності за допомогою арт – терапевтичних технік та

інших видів роботи.

Діагностична робота з визначення рівня готовності до шкільного навчання дітей старших груп «Буратіно», «Веселка» не проводилася у зв’язку з організацією навчання в онлайн- режимі та відсутністю дітей у закладі дошкільної освіти.

Протягом навчального року здійснювалася планомірна робота по виконанню Плану заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у закладі дошкільної освіти, затвердженого наказом директора від 30.08.2023 № 58 о/д. Усі учасники освітнього процесу мали можливість ознайомитися з інформаційними матеріалами з даної теми на сайті Кременчуцького ЗДО № 35. Інформаційно – просвітницькі заходи ( семінар, тренінгові заняття, лекція, консультації) проводилися згідно плану.  У наявності матеріали здійснення періодичного інформування педагогічних працівників про захист дітей від усіх форм насильства та жорстокого поводження з фіксацією в особових справах відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 775 від 28.07.2021. Протягом навчального року проводився моніторинг щодо безпеки освітнього середовища  та виконання Плану заходів (06.02.2024). Практичним психологом разом з вихователями середніх та старших груп  18.04.2024 проводилося онлайн –опитування серед батьків вихованців закладу щодо виявлення знань про булінг та його проявів.   У опитуванні взяли участь 37 батьків. 98 % учасників відповіли, що добре володіють інформацією про булінг і вважають це питання актуальним.  

Випадків прояву булінгу в ЗДО протягом навчального року не виявлено, скарг не надходило.

Медичне обслуговування у закладі дошкільної освіти забезпечують  сестра медична старша  та  медична сестра з дієтхарчування.

Кременчуцький ЗДО № 35 має медичний кабінет, маніпуляцій кабінет, ізолятор на випадок захворювання дитини. Їх обладнання  відповідає нормативним вимогам.

Медичне обслуговування в закладі передбачає надання дітям і працівникам допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань.

 На час воєнного стану в Україні  медичний персонал закладу проводив у режимі онлайн систему роботи щодо надання інформації з попередження травмування (у тому числі і отримання травм від вибухонебезпечних предметів), надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків, профілактики гострих кишкових інфекцій(ГКІ) і харчових отруєнь, гострих респіраторно – вірусних інфекцій, короновірусної інфекції, захворювання на туберкульоз, коклюш тощо. Постійно велася санітарно – просвітницька робота з працівниками закладу та батьками. Питання з профілактики захворювань висвітлювались в інформаційному куточку закладу, на сайті ЗДО, у соцмережах, вайбер – групах. З батьками вихованців проводились консультації, індивідуальні бесіди, надавались для ознайомлення пам’ятки.

            В останній тиждень квітня, з 23.04.2024 по 29.04.2024,  у закладі дошкільної освіти тривав Всеукраїнський тиждень з імунізації, який проводився за  ініціативою Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я.  Сестрою медичною старшою було проведено інформаційно – роз’яснювальну роботу з працівниками, батьками вихованців щодо необхідності і важливості проведення вакцинації для збереження життя і здоров’я. На сторінці «Сестра медична старша» сайту закладу дошкільної освіти було розміщено відео – ролики для дітей: « Щеплення захищає наше здоров’я», «Проганяємо мікробів!», в яких розкрито тему імунізації у доступній для дітей формі.  А також розміщено інформацію для батьків з посиланням на Національний портал з  імунізації. Також з батьками була проведена онлайн – бесіда, щодо важливості дотримання періодичності вакцинації дітей у відповідності до календаря щеплення. Батьків попереджено про заборону прийняття до закладу дошкільної освіти невакцинованих дітей.

            Медичні працівники брали активну участь в облаштуванні та роботі Пункту незламності, кімнати матері та дитини на базі закладу. Постійно дбали про забезпечення пункту аптечками домедичної допомоги, питною водою, надавали у разі необхідності медичну допомогу відвідувачам (вимір артеріального тиску, психологічна допомога при випадках панічної атаки, консультативна допомога мамам по догляду за дітками тощо.)

  Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти  постійно працював у тісному контакті з родинами  вихованців. Під час воєнного часу співпраця з батьками нашого закладу відбувалася у різних формах і зокрема таких:

 • проведення індивідуальних та групових консультацій в режимі онлайн щодо безпеки життєдіяльності та попередження травмування через взаємодію із вибухонебезпечними та  сторонніми предметами, під час ожеледиці, весняної повені; надання першої домедичної допомоги потерпілим, профілактики інфекційних захворювань, безпеки життєдіяльності під час літнього відпочинку,  дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху, профілактики шлунково – кишкових захворювань, поводження з незнайомими людьми, порядку дій у випадках надзвичайних ситуацій тощо.
 • проведення групових батьківських зборів в режимі онлайн;
 • організація роботи консультативного центру психологічної служби закладу дошкільної освіти з питань психологічної допомоги дітям та батькам, які потерпають від насилля, булінгу, перебувають у складних життєвих обставинах;
 • ознайомлення з пам’ятками для батьків щодо організації ігрової діяльності вдома, облаштування ігрового осередку, порад щодо вибору іграшок для дітей певної вікової категорії;
 • проведення «Ярмарки педагогічних ідей» ( ознайомлення з дидактичним матеріалом, інтернет – іграми, які можна використовувати у роботі з дітьми з пізнавального, логіко – математичного розвитку, формування мовленнєвої компетентності дошкільника);
 • проведення онлайн – виставок дитячих робіт;
 • проведення фото – виставки;
 • організація онлайн – школи для молодих батьків з метою надання консультативної допомоги з питань розвитку і виховання дітей раннього віку в домашніх умовах, підготовки дитини до відвідування закладу дошкільної освіти у майбутньому.
 •  обговорення нагальних питань з організації навчання та виховання дітей  у вайбер – групі (батьківські дебати);
 • проведення анкетування батьків в онлайн – режимі.

В закладі дошкільної освіти завжди працювала «Батьківська скринька», що давало змогу батькам наших вихованців у зручний для них час вносити пропозиції щодо обговорення проблемних питань, які стосуються  діяльності ЗДО, або особистісного розвитку їх дитини. В умовах воєнного часу така «скринька» продовжує працювати в дистанційній формі: батьки надсилають пропозиції і зауваження на електронну адресу ЗДО. Про результати роботи закладу дошкільної освіти керівник обов’язково звітує на онлайн – конференції перед батьками та громадськістю наприкінці навчального року.

Отже, співпраця педагогічного колективу з батьками вихованців за умови партнерської взаємодії сприяє налагодженню доброзичливих стосунків між усіма учасниками освітньої діяльності, впливає на організацію освітнього процесу і сприяє отриманню гарних результатів по засвоєнню дітьми знань, умінь та навичок відповідно до свого віку. 

      На виконання Закону України «Про охорону праці» проводилася робота щодо  створення безпечних умов праці, навчання та виховання:

 • проводилися інструктажі з техніки безпеки, про що свідчать записи в журналах реєстрації вступного інструктажу, інструктажу на робочому місці, інструктажу з  протипожежної безпеки; інструктажу з техногенної, протипожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях;
 • проводилась профілактична робота з перевірки протипожежного стану навчальних приміщень, стану готовності засобів (на даний час у наявності 10 вогнегасників), щороку застосовується практичне відпрацювання плану евакуації учасників освітнього процесу;
 • в ЗДО розміщені плани-схеми евакуації учасників освітньо – виховного процесу;
 • обладнані куточки з питань безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, ментального здоров’я;
 • розроблені комплексні заходи з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, профілактики випадків пожежі, побутового травматизму, забезпечення виконання санітарно-гігієнічних норм;
 • оформлені акти підготовки навчального закладу до 2023-2024 навчального року, акти заміру опору ізоляції освітлювальної та силової електромереж; акти перевірки якості питної води в закладі дошкільної освіти;
 • впорядковано необхідну кількість наочного та дидактичного матеріалу для формування та закріплення у дітей знань про безпечну поведінку. Для батьків розроблено консультації, рекомендації, поради;
 • здійснені виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників;
 • розроблено Інструкцію дій персоналу закладу дошкільної освіти в разі виникнення надзвичайної ситуації та дотримання учасниками освітнього процесу правил техніки безпеки.  

Протягом навчального року адміністрація організовувала сприятливі умови для праці та освітньої діяльності членів трудового колективу. При складанні річного плану роботи планувалися заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого і дорослого травматизму. Велика увага приділяється пожежній безпеці ЗДО. Щороку проводяться позапланові та планові інструктажі з пожежної безпеки, практичні навчання по використанню вогнегасника, Тиждень безпеки дитини ( з 20.05.2023-24.05.2024).

У серпні місяці було перевірено вентиляційні канали на групах, харчоблоці та у музичній залі. Щороку проводяться лабораторні дослідження якості питної води.

           За 2023-2024 навчальний рік  у закладі дошкільної освіти було зафіксовано 1 травму невиробничого характеру працівника ЗДО.

Адміністрацією закладу було проведено ряд заходів із попередження травмування:

 • позапланові  інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності з працівниками ЗДО;
 • індивідуальні бесіди з працівницею, яка травмувалася;
 • інформаційно – просвітницька робота в онлайн – режимі з учасниками освітнього процесу.

 За планом департаменту освіти упродовж навчального року у закладі дошкільної освіти було проведено ряд перевірок:

 • Перевірка готовності ЗДО до роботи в новому 2023-2024 навчальному році (22.08.2023).
 • Перевірка готовності найпростішого укриття закладу освіти  провідними інспекторами ДСНС України в Полтавській області(18.09.2023).
 • Перевірка Пункту незламності начальником відділу ДЦЗ та ОРКМР ( 21.09.2023).
 • Перевірка якості монтажу і відповідність проекту САПС та СО інженером технагляду за будівництвом будівель, споруд (03.11.2023; 15.11.2023).
 • Контрольний огляд  показників електролічильників ( 06.12.2023),
 • Обстеження Пункту незламності провідним інспектором КЗНС Кременчуцького РУ ДСНС України у Полтавській області (21.12.2023);
 • Повірка лічильника холодної води. Головний інженер ТОВ «Аквапрайм»(11.01.2024).
 • Контрольний огляд лічильника опалення (17.01.2024).
 • Контрольний огляд приладу обліку тепла представником                                       «Полтаватеплоенерго»  (29.03.2024).
 • Проведення контролю за дотриманням установчих документів в Кременчуцькому ЗДО № 35 завідуючим сектору департаменту освіти (кураторська перевірка) (08.05.2024).
 • Перевірка технічного стану укриття  та виконання технологічних вимог згідно проєкту (23.05.2024).

У ході перевірок головними спеціалістами  Департаменту освіти було відмічено систематичну та результативну роботу педагогічного колективу, покращення естетичного вигляду та технічного стану освітнього закладу. 

            Упродовж  2023-2024 навчального  року  зміцніла матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти. Було виконано ряд робіт, а саме:

 1. Замінено  вікна та склоблоки, які постраждали внаслідок ракетного удару по ТЦ «Амстор», облаштовано відкоси та  встановлено нові підвіконня.
 1. Придбано нові гардини у коридор корпусу № 2.
 2.  Встановлено автоматичну пожежну сигналізацію.
 3.  Відремонтовано меблі  у групах (шафи для роздягання персоналу, дитячі шафи, столи для дітей)
 4. Проведено повірку лічильника тепла.
 5. Замінено двері у бойлерній та у запасному виході
 6. Завезено меблі для облаштування укриття (стільці та столи дитячі, ігрові стінки) (благодійна допомога від ООН)
 7. Виконано ремонтні роботи в закладі  (цоколя будівлі; поточний ремонт  коридорів першого та третього корпусів)
 8. Придбано нову методичну літературу, канцтовари, миючі засоби.
 9. Оновлено костюмерну базу закладу.
 10. Виконано поточний ремонт крану сантехніки у 3-х групах.
 11. Перевірено пожежні гідранти та рукави, вогнегасники, вентиляційні канали приміщень, стан заземлення електороприборів.
 12. Проведено перезарядження вогнегасників у кількості 10 штук.

У ході проведення тримісячника чистоти і порядку (наказ директора ЗДО від 28.02.2024 № 08 а/г) багато уваги приділялося благоустрою Кременчуцького ЗДО № 35:

 • оформлено нові дизайнерські квітники з установкою бордюрів;
 • скошено траву;
 • проведено кронування молодих дерев ( кленів);
 • прибрано територію, прилеглу до паркану закладу освіти;
 • частково пофарбовано ігрове та спортивне обладнання;
 • пофарбовано цоколь приміщення закладу дошкільної освіти;
 • полагоджено асфальтове покриття на господарчому дворі, дитячих майданчиках  № 1, № 4.
 • облаштовано та засаджено дитячі городи;
 • вивезено сміття.

 Введення воєнного стану в Україні вплинуло на роботу колективу Кременчуцького ЗДО № 35. Керуючись Кодексом цивільного захисту України, відповідно до статті 20 щодо завдань та обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту, було здійснено ряд заходів:

 • Поновлено списки працівників Кременчуцького ЗДО № 35 та членів їх сімей для проведення екстреної евакуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б могли спричинити загрозу їх життю та здоров’ю.
 • Переглянуто Інструкцію щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій (затверджено наказом директора ЗДО від 27.02.2024 № 25 о/д) відповідно до  Порядку  розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 626.
 • Проведено навчання педагогічних та технічних працівників закладу дошкільної освіти щодо дотримання алгоритму дій під час повітряної тривоги та проведення евакуаційних заходів у разі потреби.
 • Пройдено  курс навчання «Правила поводження з вибухонебезпечними предметами» працівниками ЗДО у березні місяці 2023 року на освітній онлайн – платформі «Зрозуміло» з отриманням сертифікатів.
 • Проведено заняття з працівниками закладу  з  надання домедичної допомоги при вогнепальних пораненнях та пораненнях  внаслідок вибуху (26.04.2024); при гострих отруєннях хімічних речовин (аміак, хлор)( 24.05.2024).
 •  Проведено цільові інструктажі зі сторожами та двірником щодо забезпечення охорони приміщень та території ЗДО від сторонніх осіб та підозрілих предметів.
 • Підготовлено та проведено Тиждень безпеки дитини з 20.05.2024 по 24.05.2024, в рамках якого було проведено об’єктове тренування з працівниками ЗДО щодо здійснення евакуаційних заходів під час виникнення умовної надзвичайної ситуації (катастрофічного затоплення) та протипожежного об’єктового тренування «Практичне відпрацювання заходів з пожежогасіння харчоблоку».

На виконання листів Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 31.10.2023 №-33/2194 « Про організацію укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту» та від 11.12.2023 № 01-33/2490 « Про створення безпечних умов навчання в закладах освіти», в Кременчуцькому ЗДО № 35 здійснено ряд заходів:

 • Встановлена та функціонує з 22.11.2023 року пожежна сигналізація.
 • Розроблена та затверджена проектна документація з капітального ремонту та облаштування в закладі освіти найпростішого укриття (наказ від 22.03.2024 № 36 о/д) загальною площею приміщень 285м2.

Будівельні роботи в закладі освіти розпочато з 11.03.2024. Генеральний підрядник – Товариство з обмеженою відповідальністю «Кремелектро».

Станом на 05.06.2024 року виконано такий обсяг робіт:

 • виконано роботу з виїмки ґрунту та заглибленню підвального приміщення;
 • вивезено грунт і будівельне сміття з території закладу освіти;
 • проведено виїмку дверного отвору в зовнішній стіні будівлі;
 • облаштовано запасний вхід до приміщення цегляною кладкою з гідроізоляцією;
 • частково виконано цегляну кладку перегородок у самому приміщенні укриття;
 • замінено труби теплопостачання;
 • виконано стяжку стелі;
 • залито бетоном підлогу;
 • розбито  бетонне перекриття (облаштування входу зі сторони коридору приміщення);
 • проводяться роботи по облаштуванню вентиляції та заміні труб водопостачання.

Колектив Кременчуцького ЗДО № 35 не залишився осторонь від організованої волонтерської допомоги у місті Кременчуці. На допомогу захисникам ЗСУ та людям, які опинилися у скрутному становищі у часи воєнного стану в Україні відгукнулися усі працівники ЗДО. Було здійснено:

 • допомогу волонтерському центру на вулиці Маяковського, 7; центру благодійної допомоги;
 • плетіння сіток у центрі АТО (залізнично – дорожній технікум);
 • збір речей для українських воїнів, які проходили реабілітацію у лікувальних закладах міста( одяг, предмети особової гігієни, смаколики тощо);
 • організовано збір пів літрових скляних банок для виготовлення консерви;
 • виготовлення окопних свічок;
 • участь в акції « Збирай кришки для виготовлення протезів для воїнів ЗСУ».

 Основною метою волонтерської діяльності  є  допомога людям, що постраждали від воєнних дій: біженцям, пораненим, військовослужбовцям та територіальній обороні. Кожен працівник  Кременчуцького ЗДО № 35 усвідомлює, що сьогодні в Україні складний час, тому тільки підтримуючи один одного вдасться перемогти зовнішнього ворога і наблизити довгоочікувану перемогу.

Таким чином, аналіз роботи ЗДО за 2023-2024 навчальний рік показав, що обрані форми і методи роботи, зусилля адміністрації і педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з педагогічними кадрами, з дошкільниками та їх батьками. Завдання, які ставились перед педагогічним колективом на початок навчального року в цілому виконані. Роботу педагогічного колективу оцінено як «добре».

Адміністрація Кременчуцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 35 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області і надалі буде докладати всіх зусиль для здійснення відкритої, демократичної системи управління, що базується на принципах взаємоповаги, колегіальної етики та позитивної мотивації управлінської діяльності.

Директор Кременчуцького ЗДО № 35                     Ольга КИШЛЯН